Zásady ochrany soukromí

Základní údaje o ochraně osobních údajů

V souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, známé jako Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen 'GDPR'), se zavazujeme chránit soukromí a bezpečnost osobních informací našich uživatelů. Tento dokument 'Zásady ochrany soukromí' vysvětluje, jakým způsobem sbíráme, uchováváme a zpracováváme osobní údaje, které nám uživatelé poskytují při využívání našich služeb. Zavedli jsme přísné bezpečnostní opatření, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany dat a aby bylo minimalizováno riziko jejich zneužití. Naše politika ochrany soukromí podrobně vysvětluje, k jakým účelům jsou data využívána, jak jsou chráněna a jaké máte možnosti ohledně jejich správy.

Shromažďování a využití osobních údajů

K shromažďování osobních údajů dochází tehdy, když návštěvník našeho webu vyplní kontaktní formulář, přihlásí se k odběru novinek, nebo při jiné interakci, která vyžaduje poskytnutí určitých informací. Osobní údaje mohou zahrnovat jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a další údaje, které jsou nezbytné pro poskytnutí našich služeb. Tyto údaje jsou využívány k účelům komunikace s návštěvníky, zasílání informací o novinkách a službách, zlepšení kvality obsahu a interakce na naší webové stránce. Zajistíme, aby byly tyto údaje zpracovávány transparentně, spravedlivě a v souladu s právem.

Ochrana a bezpečnost údajů

Ochrana osobních údajů je naším prioritním zájmem. Využíváme široké spektrum technických a organizačních bezpečnostních opatření, včetně šifrování, firewallů a pravidelných bezpečnostních auditů. Data jsou ukládána na bezpečných serverech a jsou přístupná pouze oprávněným osobám, které jsou vázány mlčenlivostí. Uvědomujeme si význam ochrany osobních informací a neustále pracujeme na zlepšení a aktualizaci našich bezpečnostních protokolů. Důrazně přistupujeme k výběru našich dodavatelů a subdodavatelů, aby bylo zajištěno, že i oni přistupují k ochraně osobních údajů s náležitou péčí.

Práva subjektů údajů

Uživatelé mají právo na přístup ke svým osobním údajům, právo požadovat jejich opravu nebo vymazání, právo na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. K realizaci těchto práv nebo v případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zpracování osobních údajů, můžete kontaktovat správce osobních údajů pomocí e-mailu. V případě, že máte podezření na porušení ochrany svých osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje správce

V případě dotazů, nejasností, nebo požadavků týkajících se zpracování osobních údajů, se můžete obrátit přímo na správce osobních údajů, paní Kláru Novákovou. Kontaktní údaje: Klára Nováková, Náměstí Republiky 1, 434 01 Most, Česká republika. Komunikaci s námi můžete vést prostřednictvím e-mailu: [email protected] nebo přes kontaktní formulář na naší webové stránce.

Autor: Klára Nováková
Klára Nováková
Jsem odbornice na volný čas a zábavu a miluji psaní o turistice v Česku. Často trávím čas v přírodě a objevuji nové trasu pro mé čtenáře. Jsem autorkou několika publikací o krajinách a památkách našeho krásného kraje. Pracuji také jako poradce v oboru cestovního ruchu, kde svým klientům navrhuji personalizované trasy a zážitky.

Napsat komentář